ประกาศโควตารอบ 2 ภาค 1/2560

– นักศึกษาที่ได้โควตารอบ 2 วิชา EL ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ตามรายชื่อที่ประกาศ และจะต้องจดทะเบียนในช่วงเพิ่ม-ถอนระหว่างวันที่ 22 – 25 สิงหาคม 2560 ตามปฏิทินการศึกษาชั้นปริญญาตรีปีการศึกษา 2560
ถ้าไม่จดทะเบียนตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์โควตา
– ไม่รับเปลี่ยน Section หรือ Group
นักศึกษาที่ไม่เข้าเรียนตาม Section หรือ Group ที่ได้รับโควตา สถาบันภาษา จะไม่รับผิดชอบในการออกเกรด หรือปัญหาใด ๆ
– นักศึกษาที่ไม่ได้ขอโควตาไม่สามารถจดทะเบียนเรียนวิชา EL ได้
ไม่รับจดทะเบียนนอกระบบ

รายชื่อผู้ที่ได้โควตารอบ 2 ภาค 1/60 Download

รายชื่อผู้ที่ไม่ได้โควตารอบ 2 ภาค 1/60 Download