สถาบันภาษา มธ. ขยายเวลารับสมัคร พนักงาน มธ. สายสนับสนุนฯ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนฯ จำนวน 1 อัตรา และ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปฯ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561

สถาบันฯ เปิดรับสมัครพนง. มธ. (สถาบันภาษา) สายสนับสนุนฯ

Read More

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ตามที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับสมัครบุคคล

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบสอน ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ตามที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับสมัครบุคคล

Read More

สถาบันฯ เปิดรับสมัครพนง. มธ. (สถาบันภาษา) สายสนับสนุนฯ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ จำนวน 1 อัตรา และ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปฯ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถังวันที่ 11 มิถุนายน 2561

สถาบันฯ เปิดรับสมัครพนง. มธ. (สถาบันภาษา) สายสนับสนุนฯ

Read More