ประกาศขอโควตารอบสอง ภาค 2/60

สถาบันภาษาเปิดให้ขอโควตาวิชา EL รอบสอง ภาค 2/2560 นักศึกษาที่ไม่ได้ขอโควตารอบแรก หรือได้โควตาแล้วแต่ไม่ได้จดทะเบียน และมีความประสงค์ จะจดทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2560 ให้ขอโควตารอบสอง ทาง www.litu.tu.ac.th ในระหว่างวันที่ 4 – 15 ธันวาคม 2560 (เฉพาะรายวิชาที่มีที่ว่างเท่านั้น) การขอโควตาวิชา EL สามรถขอได้ 2 รายวิชาต่อภาคการศึกษา โดยให้ขอรายวิชาละ 1 section เท่านั้น ถ้านักศึกษาขอ 2 รายิชา รายวิชาที่ 2 จะต้องขอ section ที่แตกต่างจากรายวิชาแรก และต้องตรวจสอบวันสอบไล่ไม่ตรงกัน เช่น ขอรายวิชา EL 201 section 3200 อีกรายวิชาจะต้องขอรายวิชาอื่นที่ไม่ใช่ section 3200 และต้องตรวจสอบวันสอบไล่ มิให้เป็นวันเดียวกัน หากขอโควตาแล้วไม่จดทะเบียนเรียน โปรแกรมจะบันทึกรหัสนักศึกษา หากนักศึกษาขอโควตาในคราวต่อไปจะจัดอันดับการได้รับโควตาเป็นอันดับสุดท้าย หลักเกณฑ์การพิจารณาโควตา พิจารณาให้นักศึกษาที่รายวิชานั้นๆกำหนดเป็นวิชาบังคับของคณะตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ก่อน ให้ความสำคัญตามลำดับชั้นปี โดยพิจารณาจากปีสูงก่อน ดาวน์โหลดกำหนดการบรรยายลักษณะรายวิชาต่าง ๆ คลิกที่นี่

การรับผลสอบ TU-STEPS ช่วง 4/2560

ผลสอบ TU-STEPS ช่วง 4/2560 บุคลากร มธ ได้จัดส่งไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของท่านแล้ว ผู้ที่แจ้งความประสงค์จะรับด้วยตนเองและบุคคลภายนอก กรุณาแจ้งเลขประจำตัวสอบ / ชื่อ-นามสกุล ก่อนรับผลสอบ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ TU-STEPS ช่วง 4/2560

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ TU-STEPS ช่วง 4/2560 สำหรับบุคคลทั่วไป สอบวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ทั้ง 3 ศูนย์ (ท่าพระจันทร์ / รังสิต / ลำปาง) [Download รายชื่อท่าพระจันทร์] / [Download รายชื่อศูนย์รังสิต] / [Download รายชื่อศูนย์ลำปาง]

ประกาศได้โควตารอบแรก ภาค 2/60

นักศึกษาป.ตรี โปรดอ่าน – ควรตรวจดูรายชื่อทุก SEC/GR นักศึกษาที่ได้โควตาตามรายชื่อที่ประกาศ ต้องจดทะเบียนเรียนตามกำหนดของสำนักทะเบียนและประมวลผล ดังนี้ รุ่น 54-57 จดทะเบียนและชำระเงิน 20 – 22 พ.ย. 60 รุ่น 58       จดทะเบียนและชำระเงิน 21 – 23 พ.ย. 60 รุ่น 59       จดทะเบียนและชำระเงิน 22 – 24 พ.ย. 60 รุ่น 60       จดทะเบียนและชำระเงิน 23 – 25 พ.ย. 60 ไม่รับเปลี่ยน Group และ Section  ทุกวิชา – นักศึกษาที่ได้โควตาแล้วไม่ลงทะเบียนเรียน โควตาจะถูกลบทิ้ง หากประสงค์จะเรียนจะต้องขอโควตารอบสอง และหากไม่มีเหตุผลเพียงพอจะไม่รับพิจารณาโควตารอบสอง – จะเปิดให้ขอโควตารอบสอง ภาค 2/60 (เฉพาะ Section หรือ

Read More

เปิดรับสมัครสอบ TU-STEPS ช่วง 4/2560

เปิดรับสมัครสอบ TU-STEPS ช่วง 4/2560 สำหรับบุคลากร มธ. และบุคคลภายนอก รับสมัครระหว่างวันที่ 1-20 ตุลาคม 2560 สอบวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ทั้ง 3 ศูนย์ (ท่าพระจันทร์ / รังสิต / ลำปาง) (Download ใบสมัคร)

ประกาศขอโควตารอบแรก ภาค 2/2560

สถาบันภาษาเปิดให้ขอโควตาวิชา EL 2xx, EL 3xx รอบแรก ภาค 2/2560 ทาง www.litu.tu.ac.th ในระหว่างวันที่ 9 – 15 ตุลาคม 2560 เท่านั้น (ตามปฏิทินการศึกษาชั้นปริญญาตรี) การขอโควตาวิชา EL สามรถขอได้ 2 รายวิชาต่อภาคการศึกษา โดยให้ขอรายวิชาละ 1 section เท่านั้น ถ้านักศึกษาขอ 2 รายิชา รายวิชาที่ 2 จะต้องขอ section ที่แตกต่างจากรายวิชาแรก และต้องตรวจสอบวันสอบไล่ไม่ตรงกัน เช่น ขอรายวิชา EL 201 section 3200 อีกรายวิชาจะต้องขอรายวิชาอื่นที่ไม่ใช่ section 3200 และต้องตรวจสอบวันสอบไล่ มิให้เป็นวันเดียวกัน หากขอโควตาแล้วไม่จดทะเบียนเรียน โปรแกรมจะบันทึกรหัสนักศึกษา หากนักศึกษาขอโควตาในคราวต่อไปจะจัดอันดับการได้รับโควตาเป็นอันดับสุดท้าย หลักเกณฑ์การพิจารณาโควตา พิจารณาให้นักศึกษาที่รายวิชานั้นๆกำหนดเป็นวิชาบังคับของคณะตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ก่อน ให้ความสำคัญตามลำดับชั้นปี โดยพิจารณาจากปีสูงก่อน ดาวน์โหลดกำหนดการบรรยายลักษณะรายวิชาต่าง ๆ คลิกที่นี่

เปลี่ยนแปลงวันสอบ TU-STEPS ช่วง 4/2560

ขอเปลี่ยนแปลงวันสอบ TU-STEPS ช่วง 4/2560 จากวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เป็นวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เนื่องจากตรงกับพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

Duangkamon

Duangkamon Klungthong

Duangkamon Klungthong (Lecturer) อาจารย์ ดวงกมล คลังทอง   Education B.A. in Communication Arts (Public Relations) (Second Class Honors), Chulalongkorn University M.Ed. in Teaching English as a Foreign Language (TEFL) (International Program), Chulalongkorn University Areas of Interest Teaching English as a Foreign/Second Language Second Language Acquisition Learner Autonomy Language and Culture Office Sirindraratna (Dome) Building, Lampang Center

Read More

Kriengkrai

Kriengkrai Sakulprasertsri

Kriengkrai Sakulprasertsri (Lecturer) อาจารย์ เกรียงไกร สกุลประเสริฐศรี   Education B.Ed. in Secondary Education (English) (First Class Honors), Chulalongkorn University M.Ed. in Teaching English as a Foreign Language (International Program), Chulalongkorn University Areas of Interest Teaching English as a Foreign/Second Language English Instruction Using Flipped Learning Approach Motivation in English Learning Office Language Institute Building, Rangsit Campus

Read More