มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เปิดรับสมัครพนง. มธ. (สถาบันภาษา) สายสนับสนุนฯ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ จำนวน 1 อัตรา และ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปฯ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถังวันที่ 23 กรกฎาคม 2561

ตามที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เปิดรับสมัครพนง. มธ. (สถาบันภาษา) สายสนับสนุนฯ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ จำนวน 1 อัตรา และ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปฯ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถังวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ไปแล้วนั้น บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สถาบันภาษา) สายสนับสนุนวิชาการ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากลิ้งค์ด้านล่าง Download ประกาศรายชื่อผูู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สถาบันภาษา) สายสนับสนุนวิชาการ คลิกที่นี่

Matthew Scott Mickel (Lecturer)

Matthew Scott Mickel

Matthew Scott Mickel (Lecturer)   Education Bachelor of Arts (English), University of Louisiana at Lafayette, USA Certificate in Teaching English as a Foreign Language, TEFL International Teacher Training Center, Thailand Areas of Interest – Office Language Institute, Thammasat University Phone –