ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ TU-STEPS ช่วง 4/2560

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ TU-STEPS ช่วง 4/2560 สำหรับบุคคลทั่วไป สอบวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ทั้ง 3 ศูนย์ (ท่าพระจันทร์ / รังสิต / ลำปาง) [Download รายชื่อท่าพระจันทร์] / [Download รายชื่อศูนย์รังสิต] / [Download รายชื่อศูนย์ลำปาง]

ประกาศได้โควตารอบแรก ภาค 2/60

นักศึกษาป.ตรี โปรดอ่าน – ควรตรวจดูรายชื่อทุก SEC/GR นักศึกษาที่ได้โควตาตามรายชื่อที่ประกาศ ต้องจดทะเบียนเรียนตามกำหนดของสำนักทะเบียนและประมวลผล ดังนี้ รุ่น 54-57 จดทะเบียนและชำระเงิน 20 – 22 พ.ย. 60 รุ่น 58       จดทะเบียนและชำระเงิน 21 – 23 พ.ย. 60 รุ่น 59       จดทะเบียนและชำระเงิน 22 – 24 พ.ย. 60 รุ่น 60       จดทะเบียนและชำระเงิน 23 – 25 พ.ย. 60 ไม่รับเปลี่ยน Group และ Section  ทุกวิชา – นักศึกษาที่ได้โควตาแล้วไม่ลงทะเบียนเรียน โควตาจะถูกลบทิ้ง หากประสงค์จะเรียนจะต้องขอโควตารอบสอง และหากไม่มีเหตุผลเพียงพอจะไม่รับพิจารณาโควตารอบสอง – จะเปิดให้ขอโควตารอบสอง ภาค 2/60 (เฉพาะ Section หรือ

Read More

เปิดรับสมัครสอบ TU-STEPS ช่วง 4/2560

เปิดรับสมัครสอบ TU-STEPS ช่วง 4/2560 สำหรับบุคลากร มธ. และบุคคลภายนอก รับสมัครระหว่างวันที่ 1-20 ตุลาคม 2560 สอบวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ทั้ง 3 ศูนย์ (ท่าพระจันทร์ / รังสิต / ลำปาง) (Download ใบสมัคร)

ประกาศขอโควตารอบแรก ภาค 2/2560

สถาบันภาษาเปิดให้ขอโควตาวิชา EL 2xx, EL 3xx รอบแรก ภาค 2/2560 ทาง www.litu.tu.ac.th ในระหว่างวันที่ 9 – 15 ตุลาคม 2560 เท่านั้น (ตามปฏิทินการศึกษาชั้นปริญญาตรี) การขอโควตาวิชา EL สามรถขอได้ 2 รายวิชาต่อภาคการศึกษา โดยให้ขอรายวิชาละ 1 section เท่านั้น ถ้านักศึกษาขอ 2 รายิชา รายวิชาที่ 2 จะต้องขอ section ที่แตกต่างจากรายวิชาแรก และต้องตรวจสอบวันสอบไล่ไม่ตรงกัน เช่น ขอรายวิชา EL 201 section 3200 อีกรายวิชาจะต้องขอรายวิชาอื่นที่ไม่ใช่ section 3200 และต้องตรวจสอบวันสอบไล่ มิให้เป็นวันเดียวกัน หากขอโควตาแล้วไม่จดทะเบียนเรียน โปรแกรมจะบันทึกรหัสนักศึกษา หากนักศึกษาขอโควตาในคราวต่อไปจะจัดอันดับการได้รับโควตาเป็นอันดับสุดท้าย หลักเกณฑ์การพิจารณาโควตา พิจารณาให้นักศึกษาที่รายวิชานั้นๆกำหนดเป็นวิชาบังคับของคณะตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ก่อน ให้ความสำคัญตามลำดับชั้นปี โดยพิจารณาจากปีสูงก่อน ดาวน์โหลดกำหนดการบรรยายลักษณะรายวิชาต่าง ๆ คลิกที่นี่

เปลี่ยนแปลงวันสอบ TU-STEPS ช่วง 4/2560

ขอเปลี่ยนแปลงวันสอบ TU-STEPS ช่วง 4/2560 จากวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เป็นวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เนื่องจากตรงกับพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

ผลสอบ TU-STEPS ครั้งที่ 3/2560

ผลสอบ TU-STEPS ครั้งที่ 3/2560 ได้ดำเนินการจัดส่งไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของท่านแล้ว สำหรับผู้ที่แจ้งความประสงค์มารับด้วยตนเอง มารับได้ที่สถาบันภาษา ตามศูนย์ฯ ที่ท่านได้แจ้งไว้

ประกาศโควตารอบ 2 ภาค 1/2560

ประกาศโควตารอบ 2 ภาค 1/2560 – นักศึกษาที่ได้โควตารอบ 2 วิชา EL ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ตามรายชื่อที่ประกาศ และจะต้องจดทะเบียนในช่วงเพิ่ม-ถอนระหว่างวันที่ 22 – 25 สิงหาคม 2560 ตามปฏิทินการศึกษาชั้นปริญญาตรีปีการศึกษา 2560 ถ้าไม่จดทะเบียนตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์โควตา – ไม่รับเปลี่ยน Section หรือ Group – นักศึกษาที่ไม่เข้าเรียนตาม Section หรือ Group ที่ได้รับโควตา สถาบันภาษา จะไม่รับผิดชอบในการออกเกรด หรือปัญหาใด ๆ – นักศึกษาที่ไม่ได้ขอโควตาไม่สามารถจดทะเบียนเรียนวิชา EL ได้ – ไม่รับจดทะเบียนนอกระบบ รายชื่อผู้ที่ได้โควตารอบ 2 ภาค 1/60 Download รายชื่อผู้ที่ไม่ได้โควตารอบ 2 ภาค 1/60 Download

ประกาศรายชื่อและห้องสอบ TU-STEPS สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ช่วง 3/2560

กำหนดการสอบ TU-STEPS สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ช่วง 3/2560 สอบวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อได้จาก Link ด้านล่างนี้ [Download ใบรายชื่อศูนย์ท่าพระจันทร์] [Download ใบรายชื่อศูนย์รังสิต]

ประกาศขอโควตารอบสอง ภาค 1/60

สถาบันภาษาเปิดให้ขอโควตาวิชา EL รอบสอง ภาค 1/2560 นักศึกษาที่ไม่ได้ขอโควตารอบแรก หรือได้โควตาแล้วแต่ไม่ได้จดทะเบียน และมีความประสงค์ จะจดทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2560 ให้ขอโควตารอบสอง ทาง www.litu.tu.ac.th ในระหว่างวันที่ 15 – 21 กรกฎาคม 2559 (เฉพาะรายวิชาที่มีที่ว่างเท่านั้น) การขอโควตาวิชา EL สามรถขอได้ 2 รายวิชาต่อภาคการศึกษา โดยให้ขอรายวิชาละ 1 section เท่านั้น ถ้านักศึกษาขอ 2 รายิชา รายวิชาที่ 2 จะต้องขอ section ที่แตกต่างจากรายวิชาแรก และต้องตรวจสอบวันสอบไล่ไม่ตรงกัน เช่น ขอรายวิชา EL 201 section 3200 อีกรายวิชาจะต้องขอรายวิชาอื่นที่ไม่ใช่ section 3200 และต้องตรวจสอบวันสอบไล่ มิให้เป็นวันเดียวกัน หากขอโควตาแล้วไม่จดทะเบียนเรียน โปรแกรมจะบันทึกรหัสนักศึกษา หากนักศึกษาขอโควตาในคราวต่อไปจะจัดอันดับการได้รับโควตาเป็นอันดับสุดท้าย หลักเกณฑ์การพิจารณาโควตา พิจารณาให้นักศึกษาที่รายวิชานั้นๆกำหนดเป็นวิชาบังคับของคณะตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ก่อน ให้ความสำคัญตามลำดับชั้นปี โดยพิจารณาจากปีสูงก่อน ดาวน์โหลดกำหนดการบรรยายลักษณะรายวิชาต่าง ๆ คลิกที่นี่

ประกาศโควตารอบแรกภาค 1/60

นักศึกษาป.ตรี โปรดอ่าน – ควรตรวจดูรายชื่อทุก SEC/GR นักศึกษาที่ได้โควตาตามรายชื่อที่ประกาศ ต้องจดทะเบียนเรียนตามกำหนดของสำนักทะเบียนและประมวลผล ดังนี้ รุ่น 54-57 จดทะเบียนและชำระเงิน 3 – 5 ก.ค. 60 รุ่น 58       จดทะเบียนและชำระเงิน 4 – 6  ก.ค. 60 รุ่น 59       จดทะเบียนและชำระเงิน 5 – 7  ก.ค. 60 ไม่รับเปลี่ยน Group และ Section  ทุกวิชา – นักศึกษาที่ได้โควตาแล้วไม่ลงทะเบียนเรียน โควตาจะถูกลบทิ้ง หากประสงค์จะเรียนจะต้องขอโควตารอบสอง และหากไม่มีเหตุผลเพียงพอจะไม่รับพิจารณาโควตารอบสอง – จะเปิดให้ขอโควตารอบสอง ภาค 2/60 (เฉพาะ Section หรือ Group ที่มีที่ว่างเท่านั้น) ในวันที่ 15 – 21 กรกฎาคม

Read More