ขยายเวลารับสมัครสอบ TU-STEPS รอบ 2/2018

ขยายเวลารับสมัครสอบ TU-STEPS รอบ 2/2018 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2561 (สอบวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561) สมัครด้วยตนเองที่สถาบันภาษา มธ.ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. (วันเสาร์-อาทิตย์ , วันหยุดราชการ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ)

เปิดรับสมัครสอบ TU-STEPS ครั้งที่ 2/2018

เปิดรับสมัครสอบ TU-STEPS ครั้งที่ 2/2018 สำหรับบุคลากร มธ. และบุคคลภายนอก รับสมัครระหว่างวันที่ 1-10 มีนาคม 2561 สอบวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 ผู้สมัครเลือกสถานที่สอบได้ทั้งที่ สถาบันภาษา มธ. ท่าพระจันทร์ และ ศูนย์รังสิต สมัครด้วยตนเองที่ สถาบันภาษา มธ. ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. (วันเสาร์-อาทิตย์ , วันหยุดราชการ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ) รายละเอียดเพิ่มเติม litu.tu.ac.th/2016/en/steps

การรับผลสอบ TU-STEPS รอบ 1/2018

ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ผลสอบ TU-STEPS รอบ 1/2018 ได้จัดส่งไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของท่านแล้ว และผู้ที่แจ้งความจำนงค์รับผลสอบด้วยตนเอง สามารถมารับผลสอบได้ทั้ง มธ. ท่าพระจันทร์ และ มธ. ศูนย์รังสิต (ตามที่ท่านแจ้งไว้ท้ายใบสมัคร)

ประกาศรายชื่อผู้สอบ TU-STEPS สำหรับบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบุคคลทั่วไป ครั้งที่ 1/2018

ประกาศรายชื่อผู้สอบ TU-STEPS สำหรับบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบุคคลทั่วไป ครั้งที่ 1/2018 สอบวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 (Download รายชื่อและห้องสอบ) (ผู้สมัครสอบ กรุณานำบัตรประชาชน แสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบในห้องสอบ, และเตรียม ปากกา, ดินสอ 2B , ยางลบ เพื่อใช้ในการทำข้อสอบ)

เปิดรับสมัครสอบ TU-STEPS ครั้งที่ 1/2018

เปิดรับสมัครสอบ TU-STEPS ครั้งที่ 1/2018 สำหรับบุคลากร มธ. และบุคคลภายนอก รับสมัครระหว่างวันที่ 1-10 มกราคม 2561 สอบวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 ผู้สมัครเลือกสถานที่สอบได้ทั้งที่ สถาบันภาษา มธ. ท่าพระจันทร์ และ ศูนย์รังสิต สมัครด้วยตนเองที่ สถาบันภาษา มธ. ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. (วันเสาร์-อาทิตย์ , วันหยุดราชการ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ) รายละเอียดเพิ่มเติม litu.tu.ac.th/2016/en/steps

ประกาศโควตารอบสอง ภาค 2/2560

ประกาศโควตารอบสอง ภาค 2/2560 – นักศึกษาที่ได้โควตารอบ 2 วิชา EL ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ตามรายชื่อที่ประกาศ และจะต้องจดทะเบียนในช่วงเพิ่ม-ถอนระหว่างวันที่ 16 – 19 มกราคม 2651 ตามปฏิทินการศึกษาชั้นปริญญาตรีปีการศึกษา 2560 ถ้าไม่จดทะเบียนตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์โควตา – ไม่รับเปลี่ยน Section หรือ Group – นักศึกษาที่ไม่เข้าเรียนตาม Section หรือ Group ที่ได้รับโควตา สถาบันภาษา จะไม่รับผิดชอบในการออกเกรด หรือปัญหาใด ๆ – นักศึกษาที่ไม่ได้ขอโควตาไม่สามารถจดทะเบียนเรียนวิชา EL ได้ – ไม่รับจดทะเบียนนอกระบบ รายชื่อผู้ที่ได้โควตารอบสอง ภาค 2/60 Download รายชื่อผู้ที่ไม่ได้โควตารอบสอง ภาค 2/60 Download

ประกาศขอโควตารอบสอง ภาค 2/60

สถาบันภาษาเปิดให้ขอโควตาวิชา EL รอบสอง ภาค 2/2560 นักศึกษาที่ไม่ได้ขอโควตารอบแรก หรือได้โควตาแล้วแต่ไม่ได้จดทะเบียน และมีความประสงค์ จะจดทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2560 ให้ขอโควตารอบสอง ทาง www.litu.tu.ac.th ในระหว่างวันที่ 4 – 15 ธันวาคม 2560 (เฉพาะรายวิชาที่มีที่ว่างเท่านั้น) การขอโควตาวิชา EL สามรถขอได้ 2 รายวิชาต่อภาคการศึกษา โดยให้ขอรายวิชาละ 1 section เท่านั้น ถ้านักศึกษาขอ 2 รายิชา รายวิชาที่ 2 จะต้องขอ section ที่แตกต่างจากรายวิชาแรก และต้องตรวจสอบวันสอบไล่ไม่ตรงกัน เช่น ขอรายวิชา EL 201 section 3200 อีกรายวิชาจะต้องขอรายวิชาอื่นที่ไม่ใช่ section 3200 และต้องตรวจสอบวันสอบไล่ มิให้เป็นวันเดียวกัน หากขอโควตาแล้วไม่จดทะเบียนเรียน โปรแกรมจะบันทึกรหัสนักศึกษา หากนักศึกษาขอโควตาในคราวต่อไปจะจัดอันดับการได้รับโควตาเป็นอันดับสุดท้าย หลักเกณฑ์การพิจารณาโควตา พิจารณาให้นักศึกษาที่รายวิชานั้นๆกำหนดเป็นวิชาบังคับของคณะตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ก่อน ให้ความสำคัญตามลำดับชั้นปี โดยพิจารณาจากปีสูงก่อน ดาวน์โหลดกำหนดการบรรยายลักษณะรายวิชาต่าง ๆ คลิกที่นี่

การรับผลสอบ TU-STEPS ช่วง 4/2560

ผลสอบ TU-STEPS ช่วง 4/2560 บุคลากร มธ ได้จัดส่งไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของท่านแล้ว ผู้ที่แจ้งความประสงค์จะรับด้วยตนเองและบุคคลภายนอก กรุณาแจ้งเลขประจำตัวสอบ / ชื่อ-นามสกุล ก่อนรับผลสอบ