ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์

Download รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์  คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้สอบ TU-STEPS

ประกาศรายชื่อผู้สอบ TU-STEPS สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบุคคลทั่วไปครั้งที่ 2/2018 สอบวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 (Download รายชื่อและห้องสอบ) ผู้สมัครสอบกรุณานำบัตรประชาชน แสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบในห้องสอบ และเตรียมปากกา , ดินสอ 2B , ยางลบ ในการทำข้อสอบ Download รายชื่อและห้องสอบ คลิกที่นี่

ขยายเวลารับสมัครสอบ TU-STEPS รอบ 2/2018

ขยายเวลารับสมัครสอบ TU-STEPS รอบ 2/2018 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2561 (สอบวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561) สมัครด้วยตนเองที่สถาบันภาษา มธ.ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. (วันเสาร์-อาทิตย์ , วันหยุดราชการ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ)

เปิดรับสมัครสอบ TU-STEPS ครั้งที่ 2/2018

เปิดรับสมัครสอบ TU-STEPS ครั้งที่ 2/2018 สำหรับบุคลากร มธ. และบุคคลภายนอก รับสมัครระหว่างวันที่ 1-10 มีนาคม 2561 สอบวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 ผู้สมัครเลือกสถานที่สอบได้ทั้งที่ สถาบันภาษา มธ. ท่าพระจันทร์ และ ศูนย์รังสิต สมัครด้วยตนเองที่ สถาบันภาษา มธ. ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. (วันเสาร์-อาทิตย์ , วันหยุดราชการ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ) รายละเอียดเพิ่มเติม litu.tu.ac.th/2016/en/steps

การรับผลสอบ TU-STEPS รอบ 1/2018

ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ผลสอบ TU-STEPS รอบ 1/2018 ได้จัดส่งไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของท่านแล้ว และผู้ที่แจ้งความจำนงค์รับผลสอบด้วยตนเอง สามารถมารับผลสอบได้ทั้ง มธ. ท่าพระจันทร์ และ มธ. ศูนย์รังสิต (ตามที่ท่านแจ้งไว้ท้ายใบสมัคร)

ประกาศรายชื่อผู้สอบ TU-STEPS สำหรับบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบุคคลทั่วไป ครั้งที่ 1/2018

ประกาศรายชื่อผู้สอบ TU-STEPS สำหรับบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบุคคลทั่วไป ครั้งที่ 1/2018 สอบวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 (Download รายชื่อและห้องสอบ) (ผู้สมัครสอบ กรุณานำบัตรประชาชน แสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบในห้องสอบ, และเตรียม ปากกา, ดินสอ 2B , ยางลบ เพื่อใช้ในการทำข้อสอบ)

เปิดรับสมัครสอบ TU-STEPS ครั้งที่ 1/2018

เปิดรับสมัครสอบ TU-STEPS ครั้งที่ 1/2018 สำหรับบุคลากร มธ. และบุคคลภายนอก รับสมัครระหว่างวันที่ 1-10 มกราคม 2561 สอบวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 ผู้สมัครเลือกสถานที่สอบได้ทั้งที่ สถาบันภาษา มธ. ท่าพระจันทร์ และ ศูนย์รังสิต สมัครด้วยตนเองที่ สถาบันภาษา มธ. ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. (วันเสาร์-อาทิตย์ , วันหยุดราชการ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ) รายละเอียดเพิ่มเติม litu.tu.ac.th/2016/en/steps

ประกาศโควตารอบสอง ภาค 2/2560

ประกาศโควตารอบสอง ภาค 2/2560 – นักศึกษาที่ได้โควตารอบ 2 วิชา EL ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ตามรายชื่อที่ประกาศ และจะต้องจดทะเบียนในช่วงเพิ่ม-ถอนระหว่างวันที่ 16 – 19 มกราคม 2651 ตามปฏิทินการศึกษาชั้นปริญญาตรีปีการศึกษา 2560 ถ้าไม่จดทะเบียนตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์โควตา – ไม่รับเปลี่ยน Section หรือ Group – นักศึกษาที่ไม่เข้าเรียนตาม Section หรือ Group ที่ได้รับโควตา สถาบันภาษา จะไม่รับผิดชอบในการออกเกรด หรือปัญหาใด ๆ – นักศึกษาที่ไม่ได้ขอโควตาไม่สามารถจดทะเบียนเรียนวิชา EL ได้ – ไม่รับจดทะเบียนนอกระบบ รายชื่อผู้ที่ได้โควตารอบสอง ภาค 2/60 Download รายชื่อผู้ที่ไม่ได้โควตารอบสอง ภาค 2/60 Download