ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบสอน ในการคัดเลือกบุคคลให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ดาวน์โหลดเอกสารประกาศรายชื่อ คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

สถาบันภาษาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สามารถตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดวันสอบข้อเขียน คลิกที่นี่