ประกาศรายชื่อนักศึกษา รายวิชา TU050 ภาคฤดูร้อน/2561

ประกาศรายชื่อนักศึกษา รายวิชา TU050 ภาคฤดูร้อน/2561 2 กลุ่มดังนี้ 1. รายชื่อนักศึกษา รายวิชา TU050 ภาคฤดูร้อน/2561 เรียนเช้า Download 2. รายชื่อนักศึกษา รายวิชา TU050 ภาคฤดูร้อน/2561 เรียนบ่าย Download

ประกาศรายชื่อผู้สอบ TU-STEPS

สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบุคคลทั่วไปครั้งที่ 2/2019 สอบวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 (Download รายชื่อและห้องสอบ) **ผู้สมัครสอบกรุณานำบัตรประชาชน แสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบในห้องสอบ และเตรียมปากกา , ดินสอ 2B , ยางลบ ในการทำข้อสอบ**

ขยายเวลารับสมัครสอบ TU-STEPS รอบ 2/2019

“ขยายเวลารับสมัครสอบ TU-STEPS รอบ 2/2019” ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2562 (สอบวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562) สมัครด้วยตนเองที่สถาบันภาษา มธ. และศูนย์รังสิต วันจันทร์-ศุกร์ 08.30-16.00 น. (วันเสาร์ – อาทิตย์ , วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ปิดทำการ)

ประกาศเรื่องการรับผลสอบ TU-STEPS รอบ 1/2019

ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ผลสอบ TU-STEPS รอบ 1/2019 ได้จัดส่งไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของท่านแล้ว และผู้ที่แจ้งความจำนงค์รับผลสอลด้วยตนเอง สามารถมารับผลสอบได้ที่สถาบันภาษา มธ. ท่าพระจันทร์ และสถาบันภาษา มธ. ศูนย์รังสิต (ตามที่ท่านแจ้งไว้ท้ายใบสมัคร)

ประกาศรายชื่อผู้สอบ TU-STEPS ครั้งที่่ 1 / 2019

ประกาศรายชื่อผู้สอบ TU-STEPS สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบุคคลทั่วไปครั้งที่ 1/2019 สอบวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 (Download รายชื่อและห้องสอบ) **ผู้สมัครสอบกรุณานำบัตรประชาชน แสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบในห้องสอบ และเตรียมปากกา , ดินสอ 2B , ยางลบ ในการทำข้อสอบ**

ประกาศเกณฑ์การเทียบผลคะแนนสอบเพื่อเรียนวิชา TU104 TU105 TU050 (เพิ่มเติม TU-GET CBT)

ประกาศเกณฑ์การเทียบผลคะแนนสอบเพื่อเรียนวิชา TU104 TU105 TU050 (เพิ่มเติม TU-GET CBT) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป (Download ประกาศเกณฑ์การเทียบผลคะแนน)

ขยายเวลารับสมัครสอบ TU-STEPS รอบ 1/2019

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 (สอบวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562) สมัครด้วยตนเองที่สถาบันภาษา มธ.ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. (วันเสาร์ – อาทิตย์ , วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ปิดทำการ)

ประกาศโควตารอบสอง เทอม 2/2018

นักศึกษาที่ได้โควตารอบ 2 วิชา EL ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ตามรายชื่อที่ประกาศ จะต้องจดทะเบียนในช่วงเพิ่ม-ถอนระหว่างวันที่ 22 – 25 มกราคม 2562 ตามปฏิทินการศึกษาชั้นปริญญาตรีปีการศึกษา 2561 ถ้าไม่จดทะเบียนตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์โควตา – ไม่รับเปลี่ยน Section หรือ Group – นักศึกษาที่ไม่เข้าเรียนตาม Section หรือ Group ที่ได้รับโควตา สถาบันภาษาจะไม่รับผิดชอบในการออกเกรด หรือปัญหาใดๆ – นักศึกษาที่ไม่ได้ขอโควตาไม่สามารถจดทะเบียนเรียนวิชา EL ได้ – ไม่รับจดทะเบียนนอกระบบ รายชื่อผู้ที่ ได้ โควตารอบสอง ภาค 2/61 Download