ขยายเวลารับสมัครสอบ TU-STEPS รอบ 2/2018

ขยายเวลารับสมัครสอบ TU-STEPS รอบ 2/2018 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2561 (สอบวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561) สมัครด้วยตนเองที่สถาบันภาษา มธ.ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. (วันเสาร์-อาทิตย์ , วันหยุดราชการ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ)

เปิดรับสมัครสอบ TU-STEPS ครั้งที่ 2/2018

เปิดรับสมัครสอบ TU-STEPS ครั้งที่ 2/2018 สำหรับบุคลากร มธ. และบุคคลภายนอก รับสมัครระหว่างวันที่ 1-10 มีนาคม 2561 สอบวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 ผู้สมัครเลือกสถานที่สอบได้ทั้งที่ สถาบันภาษา มธ. ท่าพระจันทร์ และ ศูนย์รังสิต สมัครด้วยตนเองที่ สถาบันภาษา มธ. ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. (วันเสาร์-อาทิตย์ , วันหยุดราชการ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ) รายละเอียดเพิ่มเติม litu.tu.ac.th/2016/en/steps

การรับผลสอบ TU-STEPS รอบ 1/2018

ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ผลสอบ TU-STEPS รอบ 1/2018 ได้จัดส่งไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของท่านแล้ว และผู้ที่แจ้งความจำนงค์รับผลสอบด้วยตนเอง สามารถมารับผลสอบได้ทั้ง มธ. ท่าพระจันทร์ และ มธ. ศูนย์รังสิต (ตามที่ท่านแจ้งไว้ท้ายใบสมัคร)

ประกาศรายชื่อผู้สอบ TU-STEPS สำหรับบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบุคคลทั่วไป ครั้งที่ 1/2018

ประกาศรายชื่อผู้สอบ TU-STEPS สำหรับบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบุคคลทั่วไป ครั้งที่ 1/2018 สอบวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 (Download รายชื่อและห้องสอบ) (ผู้สมัครสอบ กรุณานำบัตรประชาชน แสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบในห้องสอบ, และเตรียม ปากกา, ดินสอ 2B , ยางลบ เพื่อใช้ในการทำข้อสอบ)

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา ดาวโหลดรายละเอียด คลิกที่นี่