เปิดรับสมัครสอบ TU-STEPS ช่วง 4/2560

เปิดรับสมัครสอบ TU-STEPS ช่วง 4/2560 สำหรับบุคลากร มธ. และบุคคลภายนอก รับสมัครระหว่างวันที่ 1-20 ตุลาคม 2560 สอบวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ทั้ง 3 ศูนย์ (ท่าพระจันทร์ / รังสิต / ลำปาง) (Download ใบสมัคร)

ประกาศขอโควตารอบแรก ภาค 2/2560

สถาบันภาษาเปิดให้ขอโควตาวิชา EL 2xx, EL 3xx รอบแรก ภาค 2/2560 ทาง www.litu.tu.ac.th ในระหว่างวันที่ 9 – 15 ตุลาคม 2560 เท่านั้น (ตามปฏิทินการศึกษาชั้นปริญญาตรี) การขอโควตาวิชา EL สามรถขอได้ 2 รายวิชาต่อภาคการศึกษา โดยให้ขอรายวิชาละ 1 section เท่านั้น ถ้านักศึกษาขอ 2 รายิชา รายวิชาที่ 2 จะต้องขอ section ที่แตกต่างจากรายวิชาแรก และต้องตรวจสอบวันสอบไล่ไม่ตรงกัน เช่น ขอรายวิชา EL 201 section 3200 อีกรายวิชาจะต้องขอรายวิชาอื่นที่ไม่ใช่ section 3200 และต้องตรวจสอบวันสอบไล่ มิให้เป็นวันเดียวกัน หากขอโควตาแล้วไม่จดทะเบียนเรียน โปรแกรมจะบันทึกรหัสนักศึกษา หากนักศึกษาขอโควตาในคราวต่อไปจะจัดอันดับการได้รับโควตาเป็นอันดับสุดท้าย หลักเกณฑ์การพิจารณาโควตา พิจารณาให้นักศึกษาที่รายวิชานั้นๆกำหนดเป็นวิชาบังคับของคณะตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ก่อน ให้ความสำคัญตามลำดับชั้นปี โดยพิจารณาจากปีสูงก่อน ดาวน์โหลดกำหนดการบรรยายลักษณะรายวิชาต่าง ๆ คลิกที่นี่

เปลี่ยนแปลงวันสอบ TU-STEPS ช่วง 4/2560

ขอเปลี่ยนแปลงวันสอบ TU-STEPS ช่วง 4/2560 จากวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เป็นวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เนื่องจากตรงกับพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

Duangkamon

Duangkamon Klungthong

Duangkamon Klungthong (Lecturer) อาจารย์ ดวงกมล คลังทอง   Education B.A. in Communication Arts (Public Relations) (Second Class Honors), Chulalongkorn University M.Ed. in Teaching English as a Foreign Language (TEFL) (International Program), Chulalongkorn University Areas of Interest Teaching English as a Foreign/Second Language Second Language Acquisition Learner Autonomy Language and Culture Office Sirindraratna (Dome) Building, Lampang Center

Read More

Kriengkrai

Kriengkrai Sakulprasertsri

Kriengkrai Sakulprasertsri (Lecturer) อาจารย์ เกรียงไกร สกุลประเสริฐศรี   Education B.Ed. in Secondary Education (English) (First Class Honors), Chulalongkorn University M.Ed. in Teaching English as a Foreign Language (International Program), Chulalongkorn University Areas of Interest Teaching English as a Foreign/Second Language English Instruction Using Flipped Learning Approach Motivation in English Learning Office Language Institute Building, Rangsit Campus

Read More

Pattaramas

Pattaramas Jantasin

Pattaramas Jantasin (Lecturer) อาจารย์ ภัทรมาศ จันทศิลป์   Education B.A. (First Class Honors) in English for International Communication, Mahasarakham University M.A. in English as an International Language (International Program), Chulalongkorn University Areas of Interest ESL/EFL Writing Technology in ELT, TEFL Methodology Office Language Institute Building, Rangsit Campus Email pattaramasj@gmail.com Download CV

ผลสอบ TU-STEPS ครั้งที่ 3/2560

ผลสอบ TU-STEPS ครั้งที่ 3/2560 ได้ดำเนินการจัดส่งไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของท่านแล้ว สำหรับผู้ที่แจ้งความประสงค์มารับด้วยตนเอง มารับได้ที่สถาบันภาษา ตามศูนย์ฯ ที่ท่านได้แจ้งไว้

ประกาศโควตารอบ 2 ภาค 1/2560

ประกาศโควตารอบ 2 ภาค 1/2560 – นักศึกษาที่ได้โควตารอบ 2 วิชา EL ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ตามรายชื่อที่ประกาศ และจะต้องจดทะเบียนในช่วงเพิ่ม-ถอนระหว่างวันที่ 22 – 25 สิงหาคม 2560 ตามปฏิทินการศึกษาชั้นปริญญาตรีปีการศึกษา 2560 ถ้าไม่จดทะเบียนตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์โควตา – ไม่รับเปลี่ยน Section หรือ Group – นักศึกษาที่ไม่เข้าเรียนตาม Section หรือ Group ที่ได้รับโควตา สถาบันภาษา จะไม่รับผิดชอบในการออกเกรด หรือปัญหาใด ๆ – นักศึกษาที่ไม่ได้ขอโควตาไม่สามารถจดทะเบียนเรียนวิชา EL ได้ – ไม่รับจดทะเบียนนอกระบบ รายชื่อผู้ที่ได้โควตารอบ 2 ภาค 1/60 Download รายชื่อผู้ที่ไม่ได้โควตารอบ 2 ภาค 1/60 Download

ประกาศรายชื่อและห้องสอบ TU-STEPS สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ช่วง 3/2560

กำหนดการสอบ TU-STEPS สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ช่วง 3/2560 สอบวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อได้จาก Link ด้านล่างนี้ [Download ใบรายชื่อศูนย์ท่าพระจันทร์] [Download ใบรายชื่อศูนย์รังสิต]

ประกาศขอโควตารอบสอง ภาค 1/60

สถาบันภาษาเปิดให้ขอโควตาวิชา EL รอบสอง ภาค 1/2560 นักศึกษาที่ไม่ได้ขอโควตารอบแรก หรือได้โควตาแล้วแต่ไม่ได้จดทะเบียน และมีความประสงค์ จะจดทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2560 ให้ขอโควตารอบสอง ทาง www.litu.tu.ac.th ในระหว่างวันที่ 15 – 21 กรกฎาคม 2559 (เฉพาะรายวิชาที่มีที่ว่างเท่านั้น) การขอโควตาวิชา EL สามรถขอได้ 2 รายวิชาต่อภาคการศึกษา โดยให้ขอรายวิชาละ 1 section เท่านั้น ถ้านักศึกษาขอ 2 รายิชา รายวิชาที่ 2 จะต้องขอ section ที่แตกต่างจากรายวิชาแรก และต้องตรวจสอบวันสอบไล่ไม่ตรงกัน เช่น ขอรายวิชา EL 201 section 3200 อีกรายวิชาจะต้องขอรายวิชาอื่นที่ไม่ใช่ section 3200 และต้องตรวจสอบวันสอบไล่ มิให้เป็นวันเดียวกัน หากขอโควตาแล้วไม่จดทะเบียนเรียน โปรแกรมจะบันทึกรหัสนักศึกษา หากนักศึกษาขอโควตาในคราวต่อไปจะจัดอันดับการได้รับโควตาเป็นอันดับสุดท้าย หลักเกณฑ์การพิจารณาโควตา พิจารณาให้นักศึกษาที่รายวิชานั้นๆกำหนดเป็นวิชาบังคับของคณะตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ก่อน ให้ความสำคัญตามลำดับชั้นปี โดยพิจารณาจากปีสูงก่อน ดาวน์โหลดกำหนดการบรรยายลักษณะรายวิชาต่าง ๆ คลิกที่นี่