นักศึกษาที่ได้โควตารอบ 2 วิชา EL ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ตามรายชื่อที่ประกาศ จะต้องจดทะเบียนในช่วงเพิ่ม-ถอนระหว่างวันที่ 22 – 25 มกราคม 2562 ตามปฏิทินการศึกษาชั้นปริญญาตรีปีการศึกษา 2561 ถ้าไม่จดทะเบียนตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์โควตา
– ไม่รับเปลี่ยน Section หรือ Group
– นักศึกษาที่ไม่เข้าเรียนตาม Section หรือ Group ที่ได้รับโควตา สถาบันภาษาจะไม่รับผิดชอบในการออกเกรด หรือปัญหาใดๆ
– นักศึกษาที่ไม่ได้ขอโควตาไม่สามารถจดทะเบียนเรียนวิชา EL ได้
– ไม่รับจดทะเบียนนอกระบบ

รายชื่อผู้ที่ ได้ โควตารอบสอง ภาค 2/61 Download