ประกาศเรื่องการรับผลสอบ TU-STEPS รอบ 6/2018
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศิจกายน 2561

(สอบวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561)
สมัครด้วยตนเองที่สถาบันภาษา มธ.ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น.
(วันเสาร์ – อาทิตย์ , วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ปิดทำการ)