ประกาศโควตารอบแรก ภาค 2/2561

– ควรตรวจดูรายชื่อทุก SEC/GR นักศึกษาที่ได้โควตาตามรายชื่อที่ประกาศ ต้องจดทะเบียนเรียน ตามกำหนดของสำนักทะเบียนและประมวลผล ดังนี้
• รุ่น 55-58 จดทะเบียนและชำระเงิน 26-28 พ.ย. 61
• รุ่น 59 จดทะเบียนและชำระเงิน 27-29 พ.ย. 61
• รุ่น 60 จดทะเบียนและชำระเงิน 28-30 พ.ย. 61
• รุ่น 61 จดทะเบียนและชำระเงิน 29-30 พ.ย., 1 ธ.ค. 61
ไม่รับเปลี่ยน Group และ Section ทุกวิชา

– นักศึกษาที่ได้โควตาแล้วไม่ลงทะเบียนเรียน โควตาจะถูกลบทิ้ง หากประสงค์จะเรียนจะต้องขอโควตารอบสอง และหากไม่มีเหตุผลเพียงพอจะไม่รับพิจารณาโควตารอบ 2

– จะเปิดให้ขอโควตารอบ 2 ภาค 2/61 (เฉพาะ section หรือ group ที่มีที่ว่างเท่านั้น)
ในวันที่ 12-16 ธันวาคม 2561 ทางเว็บไซต์ www.litu.tu.ac.th > registration quota
รายชื่อผู้ที่ ได้ โควตารอบแรก ภาค 2/61 Download
รายชื่อผู้ที่ ไม่ได้ โควตารอบแรก ภาค 2/61 Download