ประกาศเรื่องขยายเวลาการรับสมัครสอบ

ขยายเวลารับสมัครสอบ TU-STEPS รอบ 4/2018

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2561
(สอบวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561)

สมัครด้วยตนเองที่สถาบันภาษา มธ.ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น.
(วันเสาร์ – อาทิตย์ , วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ปิดทำการ)