ประกาศเรื่องการรับผลสอบ TU-STEPS รอบ 3/2018

(สอบวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561)

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 ผลสอบ TU-STEPS รอบ 3/2018 ได้จัดส่งไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของท่านแล้ว และผู้ที่แจ้งความจำนงค์รับผลสอบด้วยตนเอง สามารถมารับผลสอบได้ทั้ง มธ. ท่าพระจันทร์ และ มธ. ศูนย์รังสิต (ตามที่ท่านแจ้งไว้ท้ายใบสมัคร)

สถาบันภาษา มธ. ท่าพระจันทร์ และ ศูนย์รังสิต ปิดทำการวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 และ วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 เนื่องจากอบรมพนักงาน