ประกาศโควตารอบแรก ภาค 1/2561

– ควรตรวจดูรายชื่อทุก SEC/GR นักศึกษาที่ได้โควตาตามรายชื่อที่ประกาศ ต้องจดทะเบียนเรียน ตามกำหนดของสำนักทะเบียนและประมวลผล ดังนี้
     • รุ่น 55-58 จดทะเบียนและชำระเงิน 27 – 29 มิ.ย. 61
     • รุ่น 59 จดทะเบียนและชำระเงิน 28 – 30 มิ.ย. 61
     • รุ่น 60 จดทะเบียนและชำระเงิน 29 – 30 มิ.ย. , 1 ก.ค. 61
     ไม่รับเปลี่ยน Group และ Section ทุกวิชา

– นักศึกษาที่ได้โควตาแล้วไม่ลงทะเบียนเรียน โควตาจะถูกลบทิ้ง หากประสงค์จะเรียนจะต้องขอโควตารอบสอง และหากไม่มีเหตุผลเพียงพอจะไม่รับพิจารณาโควตารอบ 2

– จะเปิดให้ขอโควตารอบ 2 ภาค 1/61 (เฉพาะ section หรือ group ที่มีที่ว่างเท่านั้น)
ในวันที่ 16 – 20 กรกฎาคม 2561 ทางเว็บไซต์ www.litu.tu.ac.th > registration quota
รายชื่อผู้ที่ ได้ โควตารอบแรก ภาค 1/61 Download
รายชื่อผู้ที่ ไม่ได้ โควตารอบแรก ภาค 1/61 Download