ตามที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ เพื่อมาบรรจุในตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต บัดนี้ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบสอน โดยสามารถดาวโหลดประกาศฯ และเอกสารประกอบการสอบสอนได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง

Download ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺิ์สอบสัมภาษณ์และสอบสอน ตำแหน่ง อาจารย์  คลิกที่นี่

Download เอกสารประกอบการสอบสอน คลิกที่นี่  คลิกที่นี่