ประกาศเรื่องการรับผลสอบ TU-STEPS รอบ 2/2018
(สอบวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561)

ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ผลสอบ TU-STEPS รอบ 2/2018
ได้จัดส่งไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของท่านแล้ว และผู้ที่แจ้งความจำนงค์รับผลสอบด้วยตนเอง สามารถมารับผลสอบได้ทั้ง มธ. ท่าพระจันทร์ และ มธ. ศูนย์รังสิต (ตามที่ท่านแจ้งไว้ท้ายใบสมัคร)