เปิดรับสมัครสอบ TU-STEPS ครั้งที่ 3/2018 สำหรับบุคลากร มธ. และบุคคลภายนอก
 
รับสมัครระหว่างวันที่ 1-10 พฤษภาคม 2561 สอบวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561
 
ผู้สมัครเลือกสถานที่สอบได้ทั้งที่ สถาบันภาษา มธ. ท่าพระจันทร์ และ ศูนย์รังสิต
 
สมัครด้วยตนเองที่ สถาบันภาษา มธ. ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต วันจันทร์ – ศุกร์
 
เวลา 08.30 – 16.00 น. (วันเสาร์-อาทิตย์ , วันหยุดราชการ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ)
 
รายละเอียดเพิ่มเติม litu.tu.ac.th/2016/en/steps