ประกาศรายชื่อผู้สอบ TU-STEPS
สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบุคคลทั่วไปครั้งที่ 2/2018
สอบวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 (Download รายชื่อและห้องสอบ)
ผู้สมัครสอบกรุณานำบัตรประชาชน แสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบในห้องสอบ
และเตรียมปากกา , ดินสอ 2B , ยางลบ ในการทำข้อสอบ
Download รายชื่อและห้องสอบ คลิกที่นี่