ขยายเวลารับสมัครสอบ TU-STEPS รอบ 2/2018 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2561 (สอบวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561)
สมัครด้วยตนเองที่สถาบันภาษา มธ.ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. (วันเสาร์-อาทิตย์ , วันหยุดราชการ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ)