เปิดรับสมัครสอบ TU-STEPS ครั้งที่ 1/2018 สำหรับบุคลากร มธ. และบุคคลภายนอก
รับสมัครระหว่างวันที่ 1-10 มกราคม 2561 สอบวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561
ผู้สมัครเลือกสถานที่สอบได้ทั้งที่ สถาบันภาษา มธ. ท่าพระจันทร์ และ ศูนย์รังสิต

สมัครด้วยตนเองที่ สถาบันภาษา มธ. ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น.
(วันเสาร์-อาทิตย์ , วันหยุดราชการ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม litu.tu.ac.th/2016/en/steps