ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ TU-STEPS ช่วง 4/2560 สำหรับบุคคลทั่วไป

สอบวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ทั้ง 3 ศูนย์ (ท่าพระจันทร์ / รังสิต / ลำปาง)

[Download รายชื่อท่าพระจันทร์] / [Download รายชื่อศูนย์รังสิต] / [Download รายชื่อศูนย์ลำปาง]