เปิดรับสมัครสอบ TU-STEPS ช่วง 4/2560 สำหรับบุคลากร มธ. และบุคคลภายนอก

รับสมัครระหว่างวันที่ 1-20 ตุลาคม 2560 สอบวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ทั้ง 3 ศูนย์ (ท่าพระจันทร์ / รังสิต / ลำปาง)

(Download ใบสมัคร)