กำหนดการสอบ TU-STEPS สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ช่วง 3/2560
สอบวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อได้จาก Link ด้านล่างนี้
[Download ใบรายชื่อศูนย์ท่าพระจันทร์]
[Download ใบรายชื่อศูนย์รังสิต]