นักศึกษาป.ตรี โปรดอ่าน

– ควรตรวจดูรายชื่อทุก SEC/GR นักศึกษาที่ได้โควตาตามรายชื่อที่ประกาศ ต้องจดทะเบียนเรียนตามกำหนดของสำนักทะเบียนและประมวลผล ดังนี้

  • รุ่น 54-57 จดทะเบียนและชำระเงิน 3 – 5 ก.ค. 60
  • รุ่น 58       จดทะเบียนและชำระเงิน 4 – 6  ก.ค. 60
  • รุ่น 59       จดทะเบียนและชำระเงิน 5 – 7  ก.ค. 60

ไม่รับเปลี่ยน Group และ Section  ทุกวิชา
– นักศึกษาที่ได้โควตาแล้วไม่ลงทะเบียนเรียน โควตาจะถูกลบทิ้ง หากประสงค์จะเรียนจะต้องขอโควตารอบสอง และหากไม่มีเหตุผลเพียงพอจะไม่รับพิจารณาโควตารอบสอง
– จะเปิดให้ขอโควตารอบสอง ภาค 2/60 (เฉพาะ Section หรือ Group ที่มีที่ว่างเท่านั้น) ในวันที่ 15 – 21 กรกฎาคม 2560 ทางเว็บสถาบันภาษา : litu.tu.ac.th

รายชื่อผู้ที่ได้โควตารอบ 1 ภาค 1/60 Download

รายชื่อผู้ที่ไม่ได้โควตารอบ 1 ภาค 1/60 Download