เรื่อง “Thinking through Creativity: Why we are wiser than Einstein and poorer than Bill Gates”

By Professor Dr. Ian Smith, The University of Sydney
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบันภาษา มธ. ศูนย์รังสิต